facebook
twitter

Parkimiskaarte hakkab jagama Sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Puuetega Inimeste Fond annavad teada, et alatest jaanuarist 2019 väljastab kohalikele omavalitsustele Eesti Puuetega Inimeste Fondi asemel parkimiskaarte väljastama Sotsiaalkindlustusamet.
Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab puudega inimestel või nende saatjatel sõiduki parkimist. Parkimiskaartide saamiseks palume kohalikel omavalitsustel edastada sotsiaalkindlustusametile parkimiskaartide vajadus ja kogus läbi dokumendivahetuskeskuse (DVK). Küsimuste korral palun pöörduda Aika Kaukver, e-post aika.kaukver@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel. 525 4798

KOV’idele väljastatud uued kaardid ajavahemikus 18.02.2013 – 31.12.2018 ; KOV´idele väljastatud kaartide andmebaas: 2001-31.12.2010.a. ; 2011-17.02.2013 ;

Mis on puudega inimese sõiduki parkimiskaart ja kellele on see mõeldud?

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kellele Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere-või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:

  1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
  2. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  3. ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Vaata infovoldikut parkimiskaardi juurde!

Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav  juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks. Kaardi koopia kasutamine ei anna erisoodustusi ja on võrdne kaardita parkimisega koos sellega kaasnevate sanktsioonidega! Kui kaart kaotatakse või varastatakse tuleb sellest teatada koheselt  parkimiskaardi väljaandjale – kaart tunnistatakse kehtetuks ning uus kaart tuleb taotleda uuesti, samadel alustel.

Mida teha, et sõiduki parkimiskaarti saada?
  1. Kohalikele omavalitsustele väljastab puudega inimese sõiduki parkimiskaarte alates 01.01.2019.a Sotsiaalkindlustusamet. Kontakt: Aika Kaukver, e-post aika.kaukver@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel. 525 4798
    Ajavahemikul 2001-2018.a väljastas KOVidele kaarte  SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (Toompuiestee 10; Tallinn 10137).
  2. Puudega inimene saab parkimiskaarti kohalikult omavalitsuselt. Selleks ta esitab 3×4 sm. pildi, SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägémisfunktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaartide register

Kahjuks Eestis puudub parkimiskaartide ühtne isikuregister (seda peab iga KOV tema poolt väljastatud kaartide osas), mille tõttu pole võimalik jooksvalt tuvastada kehtivate kaartide arvu. Aastas müüdud koguste summeerimine ei näita kehtivate kaartide arvu, sest  kaarti maksimaalne kehtivusaeg on 5 aastat. Lubatud on väljastada ka väiksema kehtivusajaga kaarte. KOV-ide esitatud aruannete kohaselt oli  seisuga  01.01.2011.a kehtivaid kaarte 9 395 tk.

Probleemid üleriigilise väljastatud kaartide registri/andmebaasi puudumisest Tallinnas on toodud Delfis.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide registri statistika KOV-de lõikes (vahemikus 27.02.2001 kuni 31.12.2010.a)

Lisalugemist:

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardiga seonduvate probleemide koond ja Fondi eettepanekud_27-04-2016

Euroopa Liidu Nõukogu soovitus (eesti keeles 19.11.2007) 4.juuni 1998.a soovitusele (inglise keeles)

Buklet EL puudega inimese sõiduki parkimiskaartist (inglise keeles)

(inglise keeles)

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook