facebook
twitter
EPIFondil on heameel teatada, et puuetega inimeste organisastsioonidel on võimalus taotleda toetust 2019nda aasta soetusteks seal hulgas ka spordivahendid ning investeeringuteks. Toatlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatult, elektrooniliselt aadressile epifond@gmail.com või aadressile SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Toompuiestee 10, Tallinn 10137.
Taotlustähtaeg on 11.01.2019 kell 17.00 

Taotlejaks saab olla juriidiline isik;
Raha kasutamise periood on alates taotleja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahelise lepingu sõlmimisest kuni 30.11.2019;

Toetatavad tegevused
Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:
1) Investeeringud hoonetesse ja taristusse, eesmärgiga tagada hoonete funktsionaalsus, ligipääsetavus ning vähendada hoonete majandamisega seotud püsikulusid;
2) Investeeringud ja soetused, mis aitavad taotleval organisatsioonil tõsta organisatsioonide haldusvõimekust, tõsta teenuste kvaliteeti ja suurendada omatulu.
3) Spordivahendite soetamine,

Taotlemise tingimused ja hindamise kriteeriumid on leitavad siit
Taotlusvorm on leitav siit

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook