facebook
twitter

Tegevustoetus organisatsioonidele

06.01.2021
EPIFond jagab toetust puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidele, kes kuuluvad EPIKoja võrgustiku. Toetuse eesmärk on võimestada organisatsioonide huvikaitse tegevusi.
Taotlus vormide sisestamise tähtaeg on 08.01.2021 kell 17.00.
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt keskkonnas taotlused.epifond.ee 
Taotluse esitamiseks peate olema registreeritud kasutajana. Kui teil esineb tõrkeid sisenemisel siis palun kirjutada aadressile epifond@gmail.com

2021 jaotamise põhimõtted

07.01.2020.
EPIFond jagab toetust puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidele, kes kuuluvad EPIKoja võrgustiku. Toetuse eesmärk on võimestada organisatsioonide huvikaitse tegevusi.
Taotluste tähtaeg on 24.01.2020 kell 17.00.
Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt allkirjastatult aadressile epifond@gmail.com

Jaotamise tingimuste kohta loe täpsemalt siit:
Strateegiline partnerlus puuetega inimeste huvikaitse organisatsioonidega aastatel 2020-2022.“.

Taotlusvorm
Jaotuspõhimõtted 

Raha jaotused 2020:
Liidud
Kojad

Mitte abikõlbulikud kulud:
1. rahatrahv vm rahaline karistus, kohustuste mittetäitmise eest makstav leppetrahv ja viivised, rahatrahvid jms;
2. investeeringud, sh kapitalirent;
3. amortisatsioon;
4. remondikulud jms;
5. sõidukid, sh mootorsõidukid, maastiku ja vee sõidukid, droonid – nende soetamine, rendi ja ülalpidamiskulud;
6. kulud, mis on tehtud väljaspool toetuse otsuses määratud tegevuse elluviimise perioodi
(abikõlblik periood);
7. trükised, meediatooted (v.a hädavajalik eesmärgi saavutamiseks);
8. kulud, mis on tehtud eirates head tava, sh tehingutes isikutega, kellega toetuse saajal on
huvide konflikt;
9. muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebavajalikud kulud.

-------------------------------------------------------------------------------
01.10.2019.
Käesolevaga annab SA Eesti Puuetega Inimeste Fond teada, et ootab psüühikahäiretega inimeste ja puuetega inimeste organisatsioone partneriks, et korraldada perioodil 2020-2022 valdkonna huvikaitse rahastus. Rahastuse kogumaht nimetatud perioodil on 3 600 000 eurot.
Partneril palume täita partneri kinnituskiri ja see saata aadressile epifond@gmail.com hiljemalt 11.10.2019 

Partneri kinnituskiri

Jaotuspõhimõtted


2019
Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kuuluvatel organisatsioonidel on võimalus taotleda iga aastaselt tegevustoetust Hasartmängumaksu Nõukogust koondprojektile eraldatavatest vahenditest.  2019 aasta taotlused tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuar 2019.
Taotlus tuleb, esitada Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvormil.
Taotlusele tuleb lisada organisatsiooni poolne garantiikiri omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu tagamise kohta.
Samuti tuleb esitada eeltäietud aruande vormi lehekülje „Tegevusaruanne koond“ tulbad 4 ja 4a. 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook