facebook
twitter

Tegevustoetus organisatsioonidele

 
Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kuuluvatel organisatsioonidel on võimalus taotleda iga aastaselt tegevustoetust Hasartmängumaksu Nõukogust koondprojektile eraldatavatest vahenditest.  2019 aasta taotlused tuleb esitada hiljemalt 19. jaanuar 2019.
Taotlus tuleb, esitada Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvormil.
Taotlusele tuleb lisada organisatsiooni poolne garantiikiri omaosaluse ja/või kaasfinantseeringu tagamise kohta.
Samuti tuleb esitada eeltäietud aruande vormi lehekülje „Tegevusaruanne koond“ tulbad 4 ja 4a. 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook