facebook
twitter

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhataja raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.

Juhataja esitab aruanded kinnitamiseks nõukogule hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhataja aruanded audiitorile kontrollimiseks.

Majandusaasta aruande kinnitab nõukogu ja sellele kirjutavad alla nõukogu liikmed ja juhataja.
Eesti puuetega inimeste organisatsioonide valdkonna arengut on võimalik jälgida läbi statstikamoduli.
2024
I kvartal
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

2023
Majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
Nõukogutöö aruanne

IV kvartal
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

III kvartal
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

II kvartal
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

I kvartal
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

2022
Majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
Nõukogu aruanne

kvartaalsed aruanded:
I kvartal:
Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

II kvartal:
​Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

III kvartal:
​Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

IV kvartal:
​Bilanss
Rahavoogude aruanne
Tulude ja kulude aruanne

2021
Majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
Nõukogu aruanne

2020
Majandusaasta aruanne
Audiitori otsus
Nõukogu aruanne

2019
Lepingu nr.3-3/845-1 SA EPIFond 2019.a. HMN toetuse kasutamise koondaruanne sotsiaalministeeriumile
Aruande Lisa EPIKoja tegevusaruanne.
2019 soetuste ja investeeringute taotlusvooru koondaruanne.

2018
Lepingu nr.3-3-484-1 SAEPIFond 2018.a. HMN toetuse kasutamise koondaruanne sotsiaalministeeriumile
Aruande Lisa 3 EPIKoja tegevusaruanne.

SA EPI Fond 2018 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

2018 Soetuste ja investeeringute taotlusvooru koondaruanne.

2017
Lepingu nr.3-3/44-1 SAEPIFond 2017.a HMN toetuse kasutamise koondaruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2017 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

2016
Lepingu nr.3-3-3434 SAEPIFond 2016.a HMN toetuse kasutamise koondaruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2016 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

2015
Lepingu nr.3-3-3260 SAEPIFond 2015.a HMN toetuse kasutamise koondaruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2015 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

2014
SA EPI Fond 2014.a lepingu nr.3-3/3034 vahearuanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2014.a lepingu nr.12.2-3/5985 vahearuanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2014.a lepingu nr.3-3/3034 lõpparuanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2014.a lepingu nr.12.2-3/5985 lõpparuanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2014 majandusaasta auditeeritud aruanne

Audiitori otsus

2013
SA EPI Fond 2013.a lepingu 1.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2013.a lepingu 2.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2013.a lepingu 3.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2013.a lepingu 4.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2013.a lepingu tegevusaruanne sotsiaalministeeriumile

SA EPI Fond 2013 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

2012
SA EPI Fond 2012.a lepingu 1.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile
SA EPI Fond 2012.a lepingu 2.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile
SA EPI Fond 2012.a lepingu 3.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile
SA EPI Fond 2012.a lepingu 4.kv. aruanne sotsiaalministeeriumile
SA EPI Fond 2012.a lepingu tegevusaruanne sotsiaalministeeriumile
SA EPI Fond 2012 majandusaasta auditeeritud aruanne
Audiitori otsus

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook