facebook
twitter
Arengunõustajad toetavad puudega noori

Eesti Puuetega Inimeste Fond (EPIFond) ja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) kutsuvad puudega noori üle Eesti vanuses 18-30 aastat tasuta arengunõustamisele. 

Puudega noorte arengunõustamine on loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega nõustaja toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Nõustamisel keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning praktiliste tegevusteni jõuda.

“Arengunõustamisel julgustatakse noort avastama oma potentsiaali ja seda maksimaalselt ära kasutama. Noor ja nõustaja lepivad esmalt kokku, kas ja mis teemal täpselt koostööd tehakse,” ütles arengunõustaja Liis Tamman. 

“Meie koostöö keskmeks on noor oma teadmiste ja oskustega, kes leiab kahepoolse suhtlemise käigus vastused enda küsimustele. See aga ei asenda psühholoogilist abi, teraapiat, ega individuaalset mentorlust,” lisas ta. 

Iga huvitatud puudega noor võib saada kuni kolm tasuta individuaalset arengunõustamise veebisessiooni kahe kuu jooksul. Vajadusel tagame viipekeele- või kirjutustõlke.

Arengunõustamisest :

Arengunõustamine on EPIFondi ja EPIKoja poolt ning eraannetajate toel pilootprojektina loodud võimalus 18-30-aastastele puudega noortele saada tasuta individuaalset tuge õpingute ja/või karjäärivalikute tegemiseks.
Noored, kellel on soov arengunõustamisel osaleda, on oodatud võtma ühendust e-posti aadressil:

noor@signicha.com või telefonil 56 272 707

 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook