facebook
twitter
EPIFondil on heameel teatada, et on võimalus taotleda toetust perioodiks 2020-2022 psüühikahäiretega inimeste kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse pakkumiseks.
Toatlusvooru kogumaht on 90 000 eurot.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatult, elektrooniliselt aadressile epifond@gmail.com või aadressile SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Toompuiestee 10, Tallinn 10137.
Taotlustähtaeg on 18.06.2020 kl 17.00​ 

Taotlejaks saab olla juriidiline isik;
Raha kasutamise periood on alates taotleja ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahelise lepingu sõlmimisest kuni 30.11.2022;

Toetatavad tegevused

Vaimse tervise kriisikaardi koostamise nõustamisteenuse pakkumine koostöös vaimse tervise spetsialistide ja/või kogemusnõustajatega psüühikahäirega inimestele. Kriisikaardi koostamise nõustamisteenus on mõeldud psüühikahäirega inimestele.
Teavitus kriiskaardi olemusest ja tema funktsioonist peab jõudma psüühikahäiretega inimestega kokkupuutuvate osapoolteni.
 
 
Kriisikaart on kriisile eelnev tahteavaldus – abivahend, mis sisaldab olulist sellest, kuidas ümbritsevad inimesed saavad kriisis olijat aidata, näiteks võib kaart sisaldada diagnoosi ja kriisi kirjeldust, ravieelistusi, kontaktisiku andmeid, isiklikke eelistusi ja palveid kriisi korral käitumiseks. Seeläbi võimaldab kaart säilitada teatud kontrolli kriisisituatsioonis ja haavatavas olukorras, vähendab sundi ja survet. Kriisikaart koostatakse kui tervislik olukord on stabiilne. Kriisikaardi koostamine on vabatahtlik ja see ei ole õiguslikult siduv ja tervishoiutöötaja ei pea juhiseid tingimata järgima, vaid järgib kui vähegi võimalik. Kriisikaardi koostamisel abistab kriisikaardi nõustaja.

Taotlemise tingimused ja hindamise kriteeriumid on leitavad siit
Taotlusvorm on leitav siit

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook