facebook
twitter
05.02.2024

Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja taotlusvooru

 „Psüühikahäiretega inimeste esindusorganisatsioonide tegevustoetuse taotlusvoor 2024".

1. Taotlusvooru kogumaht on 45000 eurot
3. Toetatavate tegevuste läbiviimise periood 01.04 2024 - detsember 2024
4. Taotluste esitamise tähtaeg: 
 Taotlusvooru tähtaeg on 11.03.2024.
5. Taotlused tuleb saata vastavalt taotlemise tingimustes kinnitatud vormile aadressile: epifond@gmail.com
6. Taotlemise tingimused on leitavad siit: Taotlemise tingimused

7. Taotlusvorm

Taotlusvooru eesmärgiks on:
 • Tõsta psüühikahäiretega inimeste esindusorganisatsioonide haldussuutlikust.
 • Luua rahastusvõimalusi organisatsiooniülestele projektidele, koolitustele ja juhtimiskompetentsi tõstvatele tegevustele.
 • Luua võimalusi organisatsiooniväliste ekspertide kaasamiseks.
 • Arendada organisatsioonide strateegilise planeerimise võimet.
 • Hõlbustada arengukavade uuendamist ja väljatöötamist.
 • Julgustada ja motiveerida noori aktiivsemalt osalema organisatsioonide juhtorganite töös. 
Taotlusvooru raames toetatakse järgmiseid tegevusi:
 • Organisatsioonide administreerimis kulude katmist, seal hulgas töötasud, halduskulude katmist ning tugiteenuste (näiteks IT, raamatupidamisteenuste jms.) katmist.
 • Koolituste abil organisatsiooni juhtimisalase kompetentsi arendamist.
 • Noorte (kuni 36 a vanuste inimeste), kaasamist juhtimisorganitesse.
 • Ühiste seminaride, õppevisiitide, laagrite ja mõtetalgute läbiviimist.
 • Inimeste informeerituse tõstmist.
 • Arengukavade väljatöötamist.
 • Muid organisatsioonide vahelist ühisosa loovaid koostööprojekte.
 • Rahvusvahelised koostööprojektid ja tööformaadid.
 • Avaliku sektori ja kohaliku omavalitsusega koostööd soodustavaid projekte.


Info ja kontakt:
epifond@gmail.com

 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook