facebook
twitter
Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja taotlusvooru
 „Psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste võimestamine läbi tugigruppide“.

01.02.2021.

1. Taotlusvooru kogumaht on 151 200 eurot
2. Maksimaalne taotletav summa võib olla kuni 30 000 eurot.
3. Toetatavate tegevuste läbiviimise periood aprill 2021-november 2023
4. Taotluste esitamise tähtaeg 15.03.2021 kell 17.00
5. Taotlused tuleb saata vastavalt taotlemise tingimustes kinnitatud vormile aadressile: epifond@gmail.com
6. Taotlemise tingimused on leitavad siit: Taotlemise tingimused
7. Taotlusvorm


Taotlusvooru eesmärk ja toetatavad tegevused:


Psüühikahäire mõiste antud projekti kontekstis:
Psüühikahäire, mis avaldub psüühilise haigusena (nt meeleoluhäired (sh depressioon ja bipolaarne häire), psühhootilised häired (sh skisofreenia), ärevushäired (sh paanikahäire, üldistunud ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, foobiad) või söömishäire, isiksusehäire või sõltuvushäirena. Projekti kontekstis ei hõlma mõiste psüühikahäire intellekti- ehk vaimupuuet.

Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:

Taotlusvooru eesmärgiks on luua taotlevatele organisatsioonidele tingimused psüühikahäiretega inimestele ja nende lähedastele tugigruppide loomiseks. Tugigruppide eesmärgiks on pakkuda tuge, kogemusi ja julgustust psüühikahäirega kaasnevate probleemide lahendamisel. Tugigruppide üheks läbivaks põhimõtteks on tugigrupi liikmete eneste kogemuste jagamine ja professionaalsete kogemusnõustajate kaasamine.

Taotlusvooru tulemusena peaksid tekkima üle vabariigi kõigis maakondades ja suuremates linnades regulaarsed tugigrupid. Tugigruppide regulaarsus on oluline sihtgrupile vajaliku rutiini loomisel.

Tugigruppide töökeel peaks olema sihtgrupile sobiv. Selle all peame silmas vajadust luua tugigruppe nii eesti- vene- inglise- ja muukeelse emakeelega psüühikahäiretega inimestele ja nende lähedastele.

Taotlusvooru üheks eesmärgiks on tugigruppide läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste tekkimine ning edasi kandumine. Peame oluliseks, et tugigruppide läbiviijate koolitused on toetatavate projektide loomulik osa. Taotlusvooru üheks prioriteediks on toimiva koostöövõrgustiku loomine, seetõttu on eelistatud koostööprojektid teiste sarnaste organisatsioonidega.

Taotlusvooru raames rahastatakse otseselt tugigruppide loomise ja läbiviimisega seotud kulusid, nende hulgas:
  • Tugigruppide läbiviimisega seotud korralduskulud.
  • Tugigruppide läbiviimisega seotud personali kulud, seal hulgas teenusena sisse ostetud ekspertiis.
  • Kasutatava metoodikaga seonduvad kulud. 
  • Koolituskulud, seal hulgas taastumisvõtete koolitused. 
  • Transpordikulud. 
  • Sihtgrupini jõudmisega seotud kommunikatsiooni kulud. 
  • Projekti juhtimise ja administreerimise kulud.

 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook