facebook
twitter
05.02.2024
Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja taotlusvooru

 „Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2024".

1. Taotlusvooru kogumaht on 50000 eurot
2. Maksimaalne taotletav summa võib olla kuni 20 000 eurot.
3. Toetatavate tegevuste läbiviimise periood 01.04 2024 - detsember 2024
4. Taotluste esitamise tähtaeg: 
 Taotlusvooru tähtaeg on 01.04.2024.
5. Taotlused tuleb saata vastavalt taotlemise tingimustes kinnitatud vormile aadressile: epifond@gmail.com
6. Taotlemise tingimused on leitavad siit: Taotlemise tingimused

7. Taotlusvorm

Toetatavad tegevused:

Taotlusvooru eesmärgiks on:
• Soodustada väikese ja keskmise suurusega organisatsioonide koostöö võimekust.
• Luua rahastusvõimalusi organisatsiooniülestele projektidele, koolitustele ja juhtimiskompetentsi tõstvatele tegevustele.
• Luua võimalusi organisatsiooniväliste ekspertide kaasamiseks.
• Arendada organisatsioonide strateegilise planeerimise võimet.
• Hõlbustada arengukavade uuendamist ja väljatöötamist.
• Julgustada ja motiveerida noori aktiivsemalt osalema organisatsioonide juhtorganite töös.  

Taotlusvooru raames toetatakse järgmiseid tegevusi:

• Erinevate puuetega inimeste organisatsioonide koostöö projekte ning ühiseid üritusi.
• Koolituste abil organisatsiooni juhtimisalase kompetentsi arendamist.
• Noorte (kuni 36 a vanuste inimeste), kaasamist juhtimisorganitesse.
• Ühiste seminaride, õppevisiitide, laagrite ja mõtetalgute läbiviimist.
• Inimeste informeerituse tõstmist.
• Arengukavade väljatöötamist.
• Muid organisatsioonide vahelist ühisosa loovaid koostööprojekte.
• Rahvusvahelised koostööprojektid ja tööformaadid.
• Avaliku sektori ja kohaliku omavalitsusega koostööd soodustavaid projekte.

Info ja kontakt:
epifond@gmail.comPuuetega Inimeste Fond korraldab digipädevuste tõstmise koolitusprogrammi.

03.05.2023

Koolitusprogrammi eesmärk on tõsta puuetega inimeste organisatsioonide digipädevust, jõustada inimesi, kes igapäevaselt abistavad puuetega inimesi digitaalsete teemadega seotud küsimustes.
Koolitused toimuvad augustis ja septembris nii veebis kui ka füüsiliselt kohapeal Tammistu mõisas.
Koolituse maht on 42 akadeemilist tundi.
Koolitus keskendub pilvepõhistele töömeetoditele, Eesti e-teenuste kasutamisele, küber turvalisusele, Microsoft Office tarkvarale.

Koolitus on osalejatele tasuta.
Loe täsemalt koolituskava ja korralduse kohta infot siit: Digipädevuste koolitus

Koolitusele saab registreeruda siin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2JUFFPbSh8x_m7u10ydQ3Rpb51YkNNg3LuPM9EPUw3jlcXw/viewform?usp=sf_link


Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond kuulutab välja taotlusvooru
 Puuetega inimeste organisatsioonide koostöö ja arenguprogramm 2023".

06.03.2023.

1. Taotlusvooru kogumaht on 43000 eurot
2. Maksimaalne taotletav summa võib olla kuni 12 000 eurot.
3. Toetatavate tegevuste läbiviimise periood 01.04 2023 - detsember 2023
4. Taotluste esitamise tähtaeg:
 Taotlusvooru tähtaeg on 01.04.2023 finantsvahendite jätkumise korral võetakse taotlusi vastu jooksvalt finantsvahendite jätkumiseni..
5. Taotlused tuleb saata vastavalt taotlemise tingimustes kinnitatud vormile aadressile: epifond@gmail.com
6. Taotlemise tingimused on leitavad siit: Taotlemise tingimused

7. Taotlusvorm

Toetatavad tegevused:

Taotlusvooru eesmärgiks on:
• Soodustada väikese ja keskmise suurusega organisatsioonide koostöö võimekust.
• Luua rahastusvõimalusi organisatsiooniülestele projektidele, koolitustele ja juhtimiskompetentsi tõstvatele tegevustele.
• Luua võimalusi organisatsiooniväliste ekspertide kaasamiseks.
• Arendada organisatsioonide strateegilise planeerimise võimet.
• Hõlbustada arengukavade uuendamist ja väljatöötamist.
• Julgustada ja motiveerida noori aktiivsemalt osalema organisatsioonide juhtorganite töös.  

Taotlusvooru raames toetatakse järgmiseid tegevusi:

• Erinevate puuetega inimeste organisatsioonide koostöö projekte ning ühiseid üritusi.
• Koolituste abil organisatsiooni juhtimisalase kompetentsi arendamist.
• Noorte (kuni 36 a vanuste inimeste), kaasamist juhtimisorganitesse ning neile stipendiumite maksmist.
• Ühiste seminaride, õppevisiitide, laagrite ja mõtetalgute läbiviimist.
• Inimeste informeerituse tõstmist.
• Arengukavade väljatöötamist.
• Muid organisatsioonide vahelist ühisosa loovaid koostööprojekte.
• Rahvusvahelised koostööprojektid ja tööformaadid.
• Avaliku sektori ja kohaliku omavalitsusega koostööd soodustavaid projekte.

Info ja kontakt:
epifond@gmail.com

 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook