facebook
twitter

Toetame säravaid ideid ja leevendame inimeste põletavaid vajadusi.

 

Tutvu sihtkapitali "Kaasav areng" reglemendiga.

SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi alla kuuluva sihtkapitali "Kaasav areng" tegevuse eesmärgiks on toetada puuetega inimeste initsiatiivi, järgmistes valdkondades:
 • kultuur, 
 • looming, 
 • haridus, 
 • puuetega inimeste liikumisharrastused, 
 • ühiskond, 
 • õigusruum.

Põhimõte:
Sihtkapitali vahendid kogutakse annetustena füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajate käest. Annetuste kogumisel lähtutakse Eesti Mittetulunduste ja Sihtasutuste Liidu poolt koostatud „Annetuste kogumise heast tavast“ Sihtkapitali vahendeid jagatakse ainult juba kogutud ning olemasolevate finantsvahendite arvelt.  
 
Eesmärgi täitmiseks toetab sihtkapital puuetega inimeste valdkonna:
 
 • valdkonda edendavate soetuste ja investeeringute tegemist
 • ühiskondliku teadlikkust tõstvate ürituste korralamist;
 • kultuurisündmuste korraldamist;
 • koostöösidemeid loovaid ja edendavaid projekte seal hulgas tippsündmustel osalemist;
 • koolituste ja täiendõppe korraldamist;
 • huviharidust;
 • publikatsioonide väljaandmist;
 • harrastusgruppide tegevust;
 • enesetäiendamist või õpinguid välisriigis;
 • puudega inimese loometegevust;
 • ühiskondlikult olulise mõjuga strateegilist hagelemist.
 • akuutse abivajaduse puhul puudega eraisikut eeldusel, et riiklik sotsiaalkaitse süsteem ei paku probleemile lahendust ning selle tulemusena tekib oht inimese elule.
Sihtkapital määrab projekti- ja loometoetusi ning preemiaid ja stipendiume.
Fondi Nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele toetuse, stipendiumi või preemia määramisel on nõukogu liikmel kohtustus ennast taandada otsustamisest.
 
 Sihtkapital ei määra loometoetust, preemiat, stipendiumi ega toetust
 • Fondi juhatusele või Fondi juhatuse liikmetega seotud isikutele.
 • aruandevõlglastele;
 • Fondi võlglastele;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Fondi ees aruandevõlglased või võlglased.
 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook