facebook
twitter

Toetades Eesti puuetega inimeste esindusorganisatsioone aitab fond luua harmoonilisemat ühiskonda.

 
Fond jaotab puuetega inimeste võrgustiku organisatsioonidele hasartmängumaksust laekunud finantsvahendeid.
Hasartmängumaksu Nõukogu, koondprojektile eraldatud toetus aastal 2018:
950 000 eurot, mis on 35 % kogu HMN sotsiaalvaldkonna toetatud aastaprojektidest.

Koondprojekt sisaldab kokku 49 projekti, millest 32 on esitanud puudespetsiifilised liidud, 16 maakondlikud + Tallinna puuetega inimeste katusorganisatsioonid ja 1 Puuetega Inimeste Koda.

Miks jagab fond peamiselt raha organisatsioonidele, mitte üksikisikutele?
  •  Fond püüab vältida finantsvahendite pihustumist.
  •  Üksikisikute vajadused kokku ületavad suurusjärkude võrra fondi võimalusi.
  •  Seaduse järgi peab üksikisikute vajadusi leevendama riiklik sotsiaalkaitse.

Tegevustoetused aitavad organisatsioonidel olla järjepidevad.
  •  Mõistame, et püsivat süsteemi ei saa ehitada projektipõhiselt.
  •  Riik vajab endale partneriks tugevat võrgustiku.
  •  Kui sotsiaalkaitses ilmnevad mõrad, siis puuetega inimeste esindusorganisatsioonide võrgustik on esimene, kes saab sellel tähelepanu juhtida.

Toetuse jagunemise proportsioonid 2018:
 
Liitudele 375 375 € (41,16 %).
Piirkondlikele kodadele ja liikmeorganisatsioonidele 375 375 € (41,16 %).
EPI Kojale 136 180 € (15,0 %).
SA EPIFond administreerimine 38 000 € (4 % ).
Aasta alguse reserv 24 450 € (2,68 %)
Toetuste proportsioonid organisatsioonidele tulenevad järgnevatest teguritest:

Puude spetsiifilised liidud.
Baaskomponent 20 %
Liikmesorganisatsioonide arv 20 %
Organisatsiooni eelneva aasta netokäive 20 % (jaotus logaritmskaalal 1-10)
Füüsilisest isikute liikmete arv registrisse kantud organisatsioonides 40% (jaotus logaritmskaalal 1-10)

Maakondlikud kojad.
Baaskomponent 30 %
Liikmesorganisatsioonide arv 20 %
Organisatsiooni eelneva aasta netokäive 15 % (jaotus logaritmskaalal 1-10)
Füüsilisest isikute liikmete arv registrisse kantud organisatsioonides 35% (jaotus logaritmskaalal 1-10)

Vara ja vahendid

Sihtasutuse vara ja vahendid moodustuvad:
 
Riiklikud eraldised;
Juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused, samuti rahvusvaheliste ja teiste riikide fondide eraldised;
Sihtasutuse tuluüritustest ning seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahendid.

Annetused ja eraldised võivad olla rahalised või varalised. Annetused ja eraldised võivad olla sihtotstarbelised.
 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook