facebook
twitter
Toetades Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku organisatsioone, aitab EPIFond luua harmoonilisemat ühiskonda.

Puuetega inimeste valdkond on mitmetahuline, koondades endas väga erinevaid organisatsioone. Näiteks Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit, Eesti Autismiühing, Eesti Pimedate Liit, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, Eesti Kutsehaigete Liit ja paljud teised. 
  • EPIFond toetab iga-aastaselt 49 puuetega inimeste organisatsiooni,
  • Toetatavad organisatsioonid esindavad kuni 22 000 puudega inimest.​
  • EPIFond toetab Eesti Puuetega Inimeste Koda, kes seisab kogu valdkonna (üle 150 000 puudega inimese) õiguste eest. 

Miks see on oluline ka sinule?
Harmooniline ühiskond tagab turvalisuse nii meile kui meie lähedastele.
Eesti Vabariik toimib solidaarsusprintsiibi alusel. Hästi lihtsalt öeldes, tähendab see seda, et kedagi ei jäeta oma murega üksi ning kõigile peavad olema tagatud inimõigused. See on see ühiskond, milles me oleme ühiselt kokku leppinud ning selle nimel töötab ka EPIFond.

Juhul kui sinu või sinu lähedase elu saadab püsiv puue ehk funktsiooni häire siis on võimalik sul pöörduda vastava puude spetsiifilise organisatsiooni poole ning saada sealt tuge, mõistmist ning informatsiooni.​ Kriitilisel hetkel võib osutuda see määravaks. 

Inimesed, kes on läbinud oma elus puudega seotud eluraskused, saavad jagada oma kogemusi ja anda abi teistele. Sama oluline on olla jagaja kui saaja. 
 

Toetades puuetega inimeste ideid, loome võimalusi uute väärtuste sünniks.
Igal inimesel on personaalne maailmatunnetus. Pimedal, kurdil või autistil võib olla arusaam maailmast hoopis teistsugune kui sinul. Julgus oma maailma teistele tutvustada, avardab meie kõigi elu. Peale selle, et puuetega inimesed on ühiskonnas võrdväärsed panustajad, pakuvad looming, innovatsioon ja eneseteostus palju rõõmu nii tegijale kui sellest osasaajale. EPIFond paneb hea meelega sellistele ettevõtmistele õla alla.
 
Aidates lahendada põletavaid probleeme, leevendame inimeste vajadusi.
Kui riiklik sotsiaalkaitse süsteem ei suuda pakkuda akuutsele probleemile lahendust ning see on ohuks inimese elule, peab jääma võimalus pöörduda eraannetajate poole.
 

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook