facebook
twitter
Toetan projekti: euroga
Isikuandmed:
Nimi:
Isikukood:
E-post:
Annetuse saab teha ülekande või pangalingi kaudu.

Kui soovid annetada pangalingi kaudu siis sisesta summa, tutvu tingimustega ning vajuta "Soorita makse" nupul, peale mida sind suunatakse Maksekeskuse lehele, kust saad valida oma panga. Eeltäidetud maksekorralduses on sinu annetuse suurus, ülekande saajaks Maksekeskus AS ja selgitus SA Eesti Puuetega Inimeste Fond.
Summa:
Muuda
Soorita makse

Tee annetus noorte coachingu programmi heaks!

Sinu annetus võimaldab puuetega noortel saada toetavat ja inspireerivat coachingut.
 
Coaching on üks tõhusamaid viise toetada inimese arengut ja valmisolekut tegeleda oma väljakutsetega.
Tänu sinu panusele saame julgustada ka puuetega noori, avastama oma potentsiaali ja seda maksimaalselt ära kasutama.

Annetuskampaania eesmärgiks on koguda rahalisi vahendeid, et puuetega noored saaksid otsuste tegemisel julgustust ja tuge. Programm on mõeldud eelkõige koolilõpetajatele.
Mõistes selgemalt iseennast, enda ees olevaid väljakutseid ja oma võimeid, saab ületada hirmu ja eelarvamused, ning leida endas enesekindlus ja tasakaal.

Annetuse eest makstakse soovi avaldanud noortele kinni coachingu kulud ja vajadusel transpordi ning viipekeele tõlgi kulud.

Pane õlg alla! Tee annetus vastavalt oma võimalustele ning jaga meid sotsiaalmeedias!
Loe projektist pikemalt
Edukalt lõppenud!

Tegevusteraapia nipid lapsevanemale.

Kas tead, et tänavu alustas kooliteed orienteeruvalt 15 000 last? See teeb kokku 30 000 kingapaela, mida igal hommikul siduda. 
Kuid mida teha, kui sõlm ei õnnestu? Või kui lapse käekiri kooliharjutusest hoolimata ei parane? 
EPIFondi toel on valmimas tegevusteraapia klipid, mis on abiks igale lastevanemale, aga eriti neile, kelle lapsed vajavad oma arengus erilist hoolt. Klippide eesmärgiks on anda lapsevanematele praktilisi näpunäiteid ja nõkse. Laste eest ei tohi asju ära teha, vaid neile tuleb anda oskusi, nutikas on teha seda läbi mängu.

EPIFond on õla alla pannud esimese viie klipi valmimisele. Et kõik olulised teemad saaksid käsitletud vajame ka sinu abi. Kogu projekti maksumus on 4500 eurot.
Tee annetus epifond.ee kodulehel ja jaga meid sotsiaalmeedias.
#toetatargalt 

Teemad mida klippides käsitletakse:
  • Sokkide jalgapanemine
  • Kingapaelte sidumine
  • Paneme riidesse
  • Käekirja parandamine
  • Kääridega lõikamine
  • Keskendumine ja tähelepanu hoidmine 
  • Alatundlik laps
  • Ülitundlik laps
  • Mängu tähtsus lapsele
  • Alternatiivkommunikatsioon
Loe projektist pikemalt
Edukalt lõppenud!

Tee annetus pimedate noodikirja aabitsa loomiseks

Heategevuskampaania Valguse Jalajäljed kogub annetusi Eesti esimese pimedate noodikirja aabitsa loomiseks. Annetada saad panga lingi abil või ülekandega. Ülekande rekvisiid leiad siit: Pangakontod ja viitenumbrid.

Miks pimedate noodiaabits on oluline?
Vaata videot: 
https://vimeo.com/262346184
Pimedate laste hulgas on palju muusikalise andega lapsi, kes õpivad muusikat vaid kuulmise teel. Ilma muusikalise kirjaoskuseta on vastava kõrghariduse omandamine võimatu. 
Ka sina saad midagi nende heaks teha.
Tartu Emajõe Kooli muusikaõpetaja Kadri Kutsar on aastaid otsinud rahastust, et välja anda Braille noodikirja aabits vaegnägijatele. 
Hetkel õpitakse muusikat kuulmise järgi. Kui andekas noor tahab minna edasi õppima kõrgkooli siis peab tal noodikiri olema omandatud juba põhikoolis.
Õpik on nn kaksikkirjas sisaldades noodiõpetust paralleelselt pimedale ja nägijale. See võimaldab õpetajal teksti kontrollida.
Punktkirja maht on aga tavakirja omast 3-5 korda suurem, mis tõttu ühe raamatu hinnaks võib kujuneda kuni 150 - 300 eurot. Planeeritu tiraaž on 50 tk. Seega kokku on vaja saada vähemalt 7500 eurot.
Et trükis on üle aja ulatuv, siis on selle mõju kaugelt suurem kui ainult tänasel päeval õppivad lapsed.

Loe projektist pikemalt
Edukalt lõppenud!

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook