facebook
twitter
Tee annetus pimedate noodikirja aabitsa loomiseks

Info

Heategevuskampaania Valguse Jalajäljed kogub annetusi Eesti esimese pimedate noodikirja aabitsa loomiseks. Annetada saad panga lingi abil või ülekandega. Ülekande rekvisiid leiad siit: Pangakontod ja viitenumbrid.

Miks pimedate noodiaabits on oluline?
Vaata videot: 
https://vimeo.com/262346184
Pimedate laste hulgas on palju muusikalise andega lapsi, kes õpivad muusikat vaid kuulmise teel. Ilma muusikalise kirjaoskuseta on vastava kõrghariduse omandamine võimatu. 
Ka sina saad midagi nende heaks teha.
Tartu Emajõe Kooli muusikaõpetaja Kadri Kutsar on aastaid otsinud rahastust, et välja anda Braille noodikirja aabits vaegnägijatele. 
Hetkel õpitakse muusikat kuulmise järgi. Kui andekas noor tahab minna edasi õppima kõrgkooli siis peab tal noodikiri olema omandatud juba põhikoolis.
Õpik on nn kaksikkirjas sisaldades noodiõpetust paralleelselt pimedale ja nägijale. See võimaldab õpetajal teksti kontrollida.
Punktkirja maht on aga tavakirja omast 3-5 korda suurem, mis tõttu ühe raamatu hinnaks võib kujuneda kuni 150 - 300 eurot. Planeeritu tiraaž on 50 tk. Seega kokku on vaja saada vähemalt 7500 eurot.
Et trükis on üle aja ulatuv, siis on selle mõju kaugelt suurem kui ainult tänasel päeval õppivad lapsed.

Meie toetajad

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
logo
Eesti Puuetega Inimeste Fond

Tel: 56 496 102
e-mail epifond@gmail.com
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Viitenumber: 3500081021 (üldine)
3500082059 (SPONSOR konto)
Saaja: Rahandusministeerium a/a:
SEB EE891010220034796011 või
Swedbank EE932200221023778606 või
Luminor EE701700017001577198
facebook